در تورنومنت های Sit & Go

6 نفره (6-Max)

9 نفره (9-Max)

شرکت کنید

تورنومنت با  ورودی رایگان جایزه گارانتی  حداقل یک میلیون ریال

این تورنومت از نوع تورنومت های مولتی تیبل می باشد که راس ساعت ۲۱:۰۰ هر شب در پوکربار به اجرا در می آید.

امکان ثبت نام با تاخیر حداکثر تا ۱۵ دقیقه برای این تورنومنت مهیا می باشد.

این نوع از تورنومت بسته به تعداد شرکت کنندگان و ریبای ها و ادن- آن های صورت پذیرفته می توانید جایزه بسیار بزرگتری از جایزه حداقل گارانتی شده داشته باشد.
شایان ذکر است این تورنومت بدون هیچ گونه هزینه کارمزدی با گارانتی حداقل یک میلیون ریال برگذار می گردد.

ورودی رایگان برای ۱۵۰۰ چیپ

ریبای ۱K برای ۲۰۰۰ چیپ

اد-آن ۱K برای ۲۰۰۰۰ چیپ

امکان خرید اد-آن تا ۳۵ دقیقه

هر ۵۵ دقیقه ۵ دقیقه استراحت